Delta International kontraherer med shipping virksomheder, som vi igennem flere år har opbygget et tæt samarbejde med.

Dette er med til at sikre kunden en professionel håndtering og erfaring i forbindelse med udførsel af opgaven.

Da vi hele tiden tilstræber at levere optimale serviceydelser til kunden, stiller vi derfor de samme høje krav om professionel adfærd og kvalitet til de shipping virksomheder, vi samarbejder med.